გაგრილება : SIlent 12 Thermaltake/ Contact/ Air Cooler

125